Ontspannings- en ademhalingstherapie

Ademen doen we vanaf onze geboorte, het is onze eerste levensbehoefte. De natuurlijk ademhaling is goed; echter door allerlei oorzaken kan de ademhaling veranderen. Denk bijvoorbeeld aan een onschuldige neusverkoudheid, astma of bronchitis. Maar ook door stress, gespannenheid en angst kan een ‘ verkeerde’ ademhaling ontstaan.

Door langdurig verkeerd ademen kunnen allerlei klachten in het lichaam ontstaan, zowel lichamelijk, fysiek, mentaal als emotioneel. De klachten kunnen zijn: een gevoel van benauwdheid, veelvuldig zuchten, hartkloppingen, tintelingen in de vingers, duizeligheid, hoofdpijn, niet kunnen ontspannen, depressieve gevoelens en onrustig slapen. De angst en onzekerheid zorgen daarnaast voor meer gespannenheid, waardoor de lichamelijke en psychische klachten weer verergeren. Een vicieuze cirkel ontstaat.

De combinatie van adem-, bewustwordings- en ontspanningsoefeningen (ABO) is in de praktijk als een effectieve therapie gebleken om de klachten van de patiënt, zowel bij ademhalingsproblemen als stress gerelateerde problemen, te verminderen en beheersbaar te maken.

Ademhalingsoefeningen.
Door middel van uitleg en praktische oefeningen, die gemakkelijk toegepast kunnen worden in het dagelijks leven, wordt men zich bewust van de ademhaling. Men leert met de ademspanning om te gaan en met komt, zo mogelijk, tot een ademhaling die beter bij hem/haar past.

Ontspanningsoefeningen.
Een natuurlijk evenwicht tussen spanning en ontspanning is van belang. Door middel van ontspanningsoefeningen kan men zich bewust worden van het verschil tussen lichamelijke spanning en ontspanning en leert men de spanning te controleren en te verminderen tijdens verschillende situaties.

Bewustwordingsoefeningen.
Door middel van bewustwordingsoefeningen leert de patiënt zijn lichaam en ademhaling kennen. De verschillende oefeningen laten je bewust ‘kijken’ en ‘ voelen’ naar je lichaam, waardoor je jouw lichaam steeds beter leert kennen en ook goed hierop kunt reageren.